Despre noi

Înființare

Pentru serviciile de transport şi colectat gunoi menajer, se înfiinţează, la data de 31.07.2009, în urma Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2009 – SC Utilitati SRL, aceasta asigurându-şi obiectul propriu de activitate prin respectarea Actului Constitutiv actualizat, a Regulamentului Intern şi a Contractului de performanta aprobat prin H.C.L. nr. 82/2009.

  • Act constitutiv actualizat 04.09.2023 – Descarcă
  • Activitatea principală: Cod CAEN Rev. 2 – 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase.
  • HCL 61 din 2009 privind înființarea SC Utilitati SRL – Descarcă
  • HCL 74 din 2009 – aprobarea regulament si caietului de Sarcini- Descarcă
  • HCL 82 din 2009 – aprobarea delegării gestiunii directe a serviciilor de salubritate, iluminat public, și întreținere spații verzi – Descarcă

Conducere

SC Utilitati SRL Negresti are ca actionar unic Consiliul Local al Orasului Negresti si functioneaza potrivit reglementarilor legale in vigoare, privind societatile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare.

Administrator

Grigoras Aurel

Consiliul de Administrație

Hotărâre nr. 110 din 29.09.2021 – propunerea de numire a unui membru în Consiliul de Administrație al S.C „UTILITĂȚI” S.R.L Negrești, județul Vaslui.

Hotărârea nr. 77 din 24.06.2021 – numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C „UTILITĂȚI” S.R.L Negrești, județul Vaslui

Date de identificare

SC Utilitati SRL Negresti functioneaza cu urmatoarele date de identificare:
Sediul: Str. 1 Decembrie nr. 46, Negresti – Judetul Vaslui;
E-mail: utilitatinegresti@gmail.com
Cod unic de inregistrare: 25929640
Capitalul social al societatii este în valoare de …. lei.

Autorizaţii:

Societatea deţine următoarele autorizaţii: *…….

Activitati

La data de 16.05.2009, activitatea de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer este asigurată cu un numar de …. salariaţi, activitate condusă de un Consiliu de Administraţie, al cărui preşedinte este şi Director General.
Pe lângă activitatea principală şi în legătură cu aceasta, SC Utilitati SRL Negresti desfăşoară şi alte prestaţii şi anume iluminat public, întreținere spații verzi, deszăpezire, lucrări de reparație și întreținere domeniul public.

SC Utilitati SRL Negresti îşi desfaşoară activitatea pe raza Orasului Negresti precum şi în comunele limitrofe, prestând servicii pentru circa 11.000 locuitori.
Piaţa vizată – populaţia orasului Negresti: ** agenţi economici şi instituţii publice: …… abonaţi; ** populaţie: ……. abonaţi; ** comune suburbane: Cazanesti, Parpanita, Cioatele, Valea Mare, Glodeni.