Servicii

Serviciul de Iluminat public – Licenta clasa 3

Întreținere spații verzi

Deszăpezire

Lucrări de reparație și întreținere domeniul public

Transport deseuri