Transport deșeuri

Acte necesare la încheierea contractului:

Persoanele fizice:

 • copie B.I./C.I.;
 • copie act proprietate;
 • nomenclatură stradală.

Agenți economici:

 • copie C.U.I.;
 • copie C.I.F.;
 • extras de cont bancar;
 • copie act spațiu;
 • copie C.I./B.I. administrator;
 • ștampilă;
 • act adiţional;
 • formular de încărcare / descărcare

Descriere:

Toti locuitorii ORAŞULUI NEGREŞTI  fie persoane fizice, fie juridice au garantat dreptul de a beneficia de serviciul de salubrizare, transport deseuri.

S.C. UTILITĂŢI  S.R.L. pune la dispozitie informatii publice privind activitatile de salubrizare, indicatorii de performanta, informatii privind tarifele si clauzele contractuale.  Acest serviciu asigura obligatoriu continuitatea, conform programului aprobat de Consiliul Local al ORAŞULUI NEGREŞTI, cu exceptia cazurilor de forta majora.

Serviciul de transport deseuri asigura urmatoarele activitati de salubrizare:

 • precolectare, colectare si transportul deseurilor;
 • depozitarea controlata a deseurilor;
 • colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari.

Modul de organizare si functionare a activitatii de salubrizare transport deseuri si nu numai trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor principii:

 • protectia sanatatii populatiei;
 • responsabilitatea fata de cetateni;
 • conservarea si protectia mediului inconjurator;
 • asigurarea calitatii si continuitatii;
 • tarifarea echilibrata, corelarea cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;
 • securitatea serviciului;
 • dezvoltarea durabila.

Dispecerat:

Contactati dispeceratul S.C. UTILITĂŢI  S.R.L. fie prin sesizare online fie prin tel: 0235/457701  daca vedeti ca:

 • personalul refuza sa va ridice gunoiul desi aveti contract incheiat si platit;
 • personal indisciplinat
 • fiecare salariat al S.C.UTILITĂŢI S.R.L. are obligatia de a avea un comportament civilizat;
 • personal care presteaza servicii de proasta calitate;