Situatii Financiare

Raportarea contabilă pentru semestrul I al anului 2023  – Descarcă

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 – Descarcă

Bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2022 – Descarcă

Raportarea contabilă pentru semestrul I al anului 2022  – Descarcă

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 DESCARCĂ

Bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru anul 2021 DESCARCĂ

Raportarea contabilă la 30 iunie 2021  – Descarcă

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 DESCARCĂ

Bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru anul 2020 DESCARCĂ

Bilanțul contabil și a contului de profit si pierdere pe anul 2019 – Descarcă

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 – Descarcă

Raportarea contabilă la 30 iunie 2019  – Descarcă

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 – Descarcă

Bilanțul contabil și a contului de profit si pierdere pe anul 2018 – Descarcă

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 – Descarcă

Bilanțul contabil și a contului de profit si pierdere pe sem. I, anul 2016 – Descarcă

Bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015 – Descarcă