Anunt – procedura de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație (membru neexecutiv)

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Negresti, prin Consiliul Local al Orașului Negrești în calitate de autoritate publică tutelară și asociat unic al societății UTILITATI S.R.L., reia procedura de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație (membru neexecutiv) pentru societatea menționată, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precumși H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviul.