ANUNȚ – Lista scurta Director general

În conformitate cu art. 35 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, în urma evaluării dosarelor de candidatură depuse, comisia de selecție comunică lista scurtă de candidatură, după cum urmează: GRIGORAȘ AUREL.

Candidatul nominalizat trebuie să depună în scris la  registratura Primăriei orașului Negrești, str. Nicolae Bălcescu nr.1, Declarația de intenție, în termen de 15 zile de la data afișării Listei scurte, respectiv cel târziu până la data de 02.12.2021, ora 16,30.